Sindal Fremad

I 2022 tog daværende Sindal Udviklingscenter initiativ til at skabe debatten om Sindal og Sindals fremtid. Hvordan definerer borgerne i og omkring Sindal sig med byen og lokalområdet. Hvad skal og kan Sindal stå for i de næste år. Med overskriften ”Sindal Fremad”, som nu også netop er det nye navn for Sindal Udvikingscenter blev der på borgermøder drøftet og brainstormet. Ud af det store arbejde opstod 7 grupper, som siden ultimo 2022 har været i proces med at brainstorme på deres præcise formål, præcise ønske(r), præcise mål. Det tager tid, og i mål er ingen, men i gang er alle. Skulle man sidde derude, og synes nogle af projekterne lyder spændende, er man altid velkommen til at kontakte kontaktpersonerne. Udover gode ideer og input kan praktisk arbejde også være lige det, der mangler for at den aktuelle gruppe kommer i mål. Nedenfor er seneste udmeldte tanker og ideer for de 7 grupper. Følg med løbende på både hjemmeside og facebook – ”Sindal Fremad”

Gruppe 1 - Naturen skal være tilgængelig

Fokus på særligt Slotved Skov – næststørste naturejet skov. Ønske om skilte ved Motorvejen og hele vejen til Sindal. Evt. tage Frederikshavn med også. Koster ca. 300.000,- kr. + Frederikshavn Mount bike ruter – mere fokus på det.

Kontaktpersoner er Tove og Preben Thomsen – mail: schoth@outlook.com


Gruppe 2 – Sindals små Oaser

Kan vi gøre visse ejendomme i centrum pænere? – tage kontakt til lejer og den vej til ejer. Kunst på Torvet – rigtigt flot Blomsterbede m.m. rundt i Sindal skal se flotte ud. Gøgsigs Pakhus renoveres og udvides med mere plads udenfor Vild med vilje – være de rigtige steder Evt. finde en alt-muligmand/gruppe til diverse opgaver.

Kontaktperson er Villy Nielsen – mail: villy@frivilly.dk


Gruppe 3 – Velkommen kære tilflytter

Hjemmeside med QR kode, så de kan se hvad Sindal kan byde på Hjælp til at få midler økonomisk. Attraktiv by for tilflyttere. Attraktive og synlige aktiviteter for byens borgere.

Kontaktperson er Tina Clausen – mail: nielsen.nielsen@outlook.dk


Gruppe 4 – Multibanen

Lave en aktivitetsplads/område med flere spændende tiltag ved Sindal Hallerne 50x50 kunstgræs m.m. Legeplads til de yngre. Knytte det sammen med hallen og skolen, så de kan leje sig ind. Kommunen ejer området. Koster forventeligt ca. 5 millioner.

Kontaktperson er Kasper Jørgensen – mail: kjn@beierholm.dk


Gruppe 5 – mødested for knallertknejter

Lave et fællesværksted. Ønsker input fra andre Samarbejde med andre – Forhindre ballade men skabe et frirum. Skal det være tæt på klubben ? Hvad ønsker de selv ?

Kontaktperson er Morten Glenthøj – mail: mg@kagro.dk


Gruppe 6 – tryg og trafiksikker by

Hovedområder – har valgt 5 steder at arbejde på Overgang ved Rema 1000 – har snakket med Kommune og haft møde. Vigtig at få lavet et godt samarbejde. Flere fodgængerfelter for at gøre sikkerheden bedre. Flere skilte med her leger vi børn.

Kontaktperson er Kirstine Ladefoged – mail: degofedal@hotmail.com


Gruppe 7 – Riv Vendelbocentret ned eller?

Grunden kunne bruges til nyt boligområde ? Kontakte lokale byggefirmaer og de vil købe det ? Vil kommune af med grunden ? Evt. et nyt fælleshus eller oldekolde?

Kontaktperson er Jens Ole Jørgensen – mail: jensole17@gmail.com


Gruppe 8 - Ny bro over åen

Kommunen har i 2024 fjernet den hidtidige bro over åen tæt ved Møllevænget. For at genskabe mulighederne for dejlige gå, løbe-, og cykelruter for byens borgere arbejdes der på etablering af ny bro. 

Kontaktperson er Jens Gajhede 
mail: gajhedejens@hotmai.com